Ναυπηγική Βιομηχανία

Ναυπηγική-Βιομηχανία

Ναυπηγική Βιομηχανία

Η Ningbo Victor έχει τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή προσαρμοσμένων μηχανικών σφραγίδων για ναυτιλιακές και ναυτιλιακές βιομηχανίες.Ο σχεδιασμός των σφραγίδων μας ταιριάζει σε όλους τους τύπους αντλιών και συμπιεστών που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Πολλές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εφαρμογές πρέπει να είναι ανθεκτικές στο θαλασσινό νερό, επομένως σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας.Παρέχουμε βελτιωμένα οφέλη απόδοσης και ποιότητας από τις πολιτικές σχεδιασμού και κατασκευής μας.Οι σφραγίδες μας μπορούν να χωρέσουν απευθείας στον αρχικό εξοπλισμό χωρίς τροποποίηση.