Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού

Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού

Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού

Στη βιομηχανία χαρτιού, απαιτείται μεγάλος αριθμός μηχανικών σφραγίδων για την άντληση, τη διύλιση, το κοσκίνισμα, την ανάμειξη πολτού, ασπρόμαυρου διαλύματος, χλωρίου και επικάλυψης.
Τα τελευταία χρόνια, με τη συνεχή αύξηση της διαδικασίας χαρτοποιίας και παραγωγής χαρτιού, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για λύματα χαρτοποιίας και χαρτοποιίας, είναι απαραίτητο να καλυφθεί η ζήτηση της βιομηχανίας χαρτοποιίας για καλύτερη χρήση των λυμάτων.