Χημική βιομηχανία

Χημική βιομηχανία

Χημική βιομηχανία

Η χημική βιομηχανία ονομάζεται επίσης βιομηχανία χημικής επεξεργασίας.Με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα πολυβιομηχανικό και πολυποικιλιακό τμήμα παραγωγής από την παραγωγή λίγων μόνο ανόργανων προϊόντων όπως ανθρακικό νάτριο, θειικό οξύ και οργανικά προϊόντα που εξάγονται κυρίως από φυτά για την παραγωγή βαφών.Περιλαμβάνει βιομηχανικές, χημικές, χημικές και συνθετικές ίνες.Είναι ένα τμήμα που χρησιμοποιεί χημική αντίδραση για να αλλάξει τη δομή, τη σύνθεση και τη μορφή των ουσιών για την παραγωγή χημικών προϊόντων.Όπως: ανόργανο οξύ, αλκάλι, αλάτι, σπάνια στοιχεία, συνθετικές ίνες, πλαστικό, συνθετικό καουτσούκ, βαφή, βαφή, φυτοφάρμακο κ.λπ.