Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Βιομηχανία Πετρελαίου και Αερίου

Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου προσπαθεί να ενισχύσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και ταυτόχρονα να μειώνει τις ανεξέλεγκτες εκπομπές και το κόστος παραγωγής.Οι στεγανοποιήσεις μας είναι η λύση στο πρόβλημα διαρροής, καθώς εμποδίζουν τη διαρροή του σταθερού εξοπλισμού από την αρχή.

Σήμερα, τα διυλιστήρια αντιμετωπίζουν απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις προδιαγραφές των προϊόντων και χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου.Η Victor συνεργάζεται στενά με μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλο τον κόσμο για να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σφράγισης για σταθερό εξοπλισμό, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις πιο εύκολα.