Μεταλλευτική Βιομηχανία

Μεταλλεία-Βιομηχανία

Μεταλλευτική Βιομηχανία

Στη βιομηχανία εξόρυξης, είτε πρόκειται για εξόρυξη είτε για επεξεργασία ορυκτών, οι συνθήκες εργασίας είναι σχετικά σκληρές και οι απαιτήσεις για εξοπλισμό είναι πολύ υψηλές.Για παράδειγμα, η αντλία πολτού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεσαίων και απορριμμάτων, η αντλία αφρού για τη μεταφορά συμπυκνώματος και πολτού, η αντλία μακριού άξονα στην επεξεργασία λυμάτων, η αντλία αποστράγγισης ορυχείου κ.λπ.
Η Victor μπορεί να παρέχει προηγμένο σύστημα σφράγισης και βοηθητικό σύστημα για να βοηθήσει τους πελάτες να μειώσουν το κόστος συντήρησης, να επεκτείνουν τον κύκλο συντήρησης και να διασφαλίσουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού.